Unser Verein - Drustvo

Predsedstvo / Vorstand:

Predsednica / Präsident                           Daniela Zver

1. Podpredsednica / 1. Vizepräsident        Danica Sincek

Blagajnicarka / Schatzmeisterin               Darinka Žgec
Tajnica / Schriftführerin                          Katica Jerebic

 

Upravni odbor / Referenten:
Referent za medije / Medienreferent         Roman Zver
Referent za kulturo / Kulturreferentin        Vilma Zavtranik

Vodja folklorne skupine / Folkloreleiterin   Daniela Zver

Referent za maldino / Jugendreferent        Rudi Susa

 

Koordinatorji / Koordination:

Alois Suckart, Marija und Joze Skrabl, druzina Žižek, druzina Kukovec, druzina Klajncar, Britiga Ganic, Katja Jontes

 

Nadzorni odbor /Aufsichtsrat :
Sonja Suckart, Barbara Mars