Unser Verein - Drustvo

Predsedstvo / Vorstand:

Predsednica / Präsident                          Lidija Kukovec

1. Podpredsednica / 1. Vizepräsident       Anica Varga
2. Podpredsednik / 2. Vizepräsident         Roman Zver

Blagajnicarka / Schatzmeisterin               Darinka Žgec
Tajnica / Schriftführerin                          Daniela Zver

 

Upravni odbor / Referenten:
Referent za medije / Medienreferent        Ladislav Varga
Referent za kulturo / Kulturreferentin       Barbara Mars

Vodja folklorne skupine / Folkloreleiterin  Daniela Zver

 

Koordinatorji / Koordination:

Alois Suckart, Marija und Joze Skrabl, Martina und Joze Žibert, Alojz Žižek, Franc Kukovec, Ernest Kovacec, Erzika Klajncar

 

Nadzorni odbor /Aufsichtsrat :
Milan Klajncar, Martina Zibert