Folklorna skupina

Predstavitev

Po ustanovitvi našega slovenskega kulturnega društva LIPA München (1992) je bila velika želja, da bi imeli tudi folklorno skupino. Ta želja se je komaj leta 1999 uresnièila, takrat se je zbralo 20 clanic in clanov.
Vaje smo zaceli pod vodstvom Darinke Žgec. Vadimo enkrat na teden v prostorih nemške šole. Danes smo zelo ponosni na to, da imamo 12 parov, med njimi tudi mladih plesalk in plesalcev. Plešemo gorenjske, štajerske in prekmurske plese. Za naše nastope smo si v Sloveniji dali šivati originalne slovenske noše. Naš repertoar šteje veliko plesov iz vseh treh pokrajin. Na zaèetku smo s pomoèjo kasete vadili; zdaj imamo harmonikaša Toneta Debeljaka, ki nas pri (skoraj) vsakem nastopu spremlja. Naša folklorna skupina se na lastnih prireditvah dostikrat predstavlja z novimi plesi. Ponosni smo na nastope v Sloveniji in tukaj v Nemciji. Nastopili smo na osmih Folklorijadah, to je srecanje slovenskih folklornih skupin v Nemciji. Redno sodelujemo pri mimohodu na Oktoberfestu; na Marienplatzu (Europa Union) in Odeonsplatzu (Andere Art) und še na mnogo drugih mestih.V vseh teh letih smo imeli precej nastopov na katere je vsak od plesalcev lahko zelo ponosen.

Naša folklorna skupina je edina slovenska folklorna skupina v Münchenu.

Vorstellung der Folkloregruppe

Nach der Gründung unseres slowenischen Kulturvereins LIPA München (1992) war der Wunsch auch eine slowenische Folkloregruppe zu gründen sehr groß. Aber dieser Wunsch erfüllte sich erst im Januar 1999.
Damals trafen sich 20 Mitglieder des Vereins und begannen unter der Leitung von Darinka Žgeč mit dem Training. Wir trainieren einmal wöchentlich in einer Aula einer Münchner Hauptschule. Wir sind stolz drauf, dass wir 12 Paare haben, die auch aus jüngeren Tänzerinnen und Tänzern bestehen. Wir tanzen Oberkrainer, Stajerische und Prekmurske Tänze aus Slowenien. Wir haben uns für die zahlreichen Auftritte original Trachten in Slowenien nähen lassen. Unser Repertoire von den einzelnen Tänzen aus den drei verschiedenen Bereichen Sloweniens ist groß. Am Anfang tanzten wir mit Hilfe von Kassetten, nun haben wir unseren Harmoniker Tone, der uns bei fast allen Auftritten zur Seite steht.

Unsere Folkloregruppe ist die bisher einzige slowenische Folkloregruppe Münchens!